hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 364

Štatistické zisťovanie rodinných účtov

Štatistický úrad SR realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Takéto zisťovanie sa uskutoční aj v roku 2022. Účelom zisťovania je okrem iného získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností.

Do zisťovania bolo vybratých 368 samospráv, medzi nimi aj mesto Spišská Belá.

Zisťovanie sa uskutoční od 7. decembra 2021 do 12. januára 2023.

V tomto období vybrané domácnosti v meste Spišská Belá navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitým poverením. Za ochranu dôverných a osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou.

Celé znenie oznamu o zisťovaní údajov pre štatistiku rodinných účtov Štatistického úradu SR si môžete prečítať v prílohe.

Prosíme Vás o spoluprácu pri realizácii uvedeného zisťovania.

 

Názov prílohy Odkaz
List_RU_2022_mesto_7 Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X