Starostovia a primátori rokovali v Bachledovej doline

Dňa 29. septembra 2017 v Ždiari (v Bachledovej doline) sa na svojom pracovnom rokovaní stretli členovia Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí so sídlom v Spišskej Belej. Na tomto stretnutí predseda združenia Štefan Bieľak informoval o záveroch rokovania Rady ZMOS-u z 20.júla a 21.-22.9.2017. Diskutovalo sa o zvyšovaní platov učiteľov od 1. septembra a zabezpečení financovania tohto zvýšenia, o príprave štátneho rozpočtu na rok 2018 z pohľadu miest a obcí, ako aj kolektívnom vyjednávaní pre rok 2018. V pozornosti bola aj problematika malých obcí (ich potrieb a problémov), ako aj postupné zavedenie systém IOMO (vydávanie výpisov z obchodného registri, či registra trestov na matričných úradoch). Zazneli aj informácie o povinnej elektronickej komunikácii v mestách a obciach, či o aktuálnych zmenách v legislatíve. Veľmi dôležitou témou bol stav čerpania fondov EÚ v podmienkach miest a obcí a najmä problémy s neoprávnenými výdavkami na DPH a s vyhodnocovaním projektov obcí v rámci Programu rozvoja vidieka. Prítomní vzali na vedomie aj informáciu, že novým generálnym riaditeľom Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s. Poprad sa od 1.9.2017 stal Ing. Peter Ďuroška (doterajší výrobno-technický riaditeľ vodární).

Po skončení rokovania sa starostovia zúčastnili otvorenia nového „Chodníka v korunách stromov“ v Bachledovej doline na hrebeni Spišskej Magury, ktorý sa nachádza až 24 m nad zemou a je zakončený 32 metrov vysokou vyhliadkovou vežou. Tento 1234 metrov dlhý chodník je v celej svojej dĺžke bezbariérový vrátane veže a prispôsobený prechádzke s kočiarmi či vozičkárom. Samotná veža je na vrchole ukončená adrenalínovou trampolínou a 67 metrov dlhým suchým tobogánom. Naskytne sa vám dychvyrážajúci výhľad na Belianske Tatry, Pieniny a malebné Zamagurie. Úžasný nástroj pre podporu cestovného ruchu v našom regióne, ktorý určite priláka desaťtisíce turistov a stane sa novým lákadlom pre všetkých (viď aj foto nižšie). Viac informácii na www.chodnikkorunamistromov.sk

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X