Srdečne pozývame širokú verejnosť na slávnosť sv. Antona Pustovníka, patróna mesta Spišská Belá a tiež patróna rímskokatolíckeho kostola v Spišskej Belej

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Teraz v nedeľu 20. januára sa o 10.30 hod uskutoční pri príležitosti osláv sv. Antona Pustovníka,  patróna nášho mesta slávnostná bohoslužba v rímskokatolíckom kostole sv. Antona Pustovníka, ktorú bude celebrovať  ThDr. Ján Kuboš (kežmarský dekan).
V úvode sa uskutoční slávnostný sprievod za účasti primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva, ako aj zástupcov miestnych spolkov a združení so sídlom v Spišskej Belej – MŠK Slavoj, Slovenský poľovnícky zväz, Mestský poľovnícky spolok Poľana, Dobrovoľný hasičský zbor, Miestny klub Slovenský orol, Slovenský zväz chovateľov, Slovenský rybársky zväz – miestna organizácia, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Slovenský zväz zdravotne postihnutých – základná organizácia.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X