Srdce pre dobrovoľníctvo

V tomto týždni – od 16. do 22. septembra 2019 – prebieha na Slovensku Týždeň dobrovoľníctva. Počas neho je možné si vybrať z množstva aktivít, v rámci ktorých budú môcť jednotlivci alebo skupiny nezištne pomôcť v jednotlivých krajoch. Oficiálne sa môžete prihlásiť cez www.tyzdendobrovolnictva.sk. Týždeň dobrovoľníctva je však určený pre všetkých, ktorí by radi venovali svoj čas pomoci iným.

V roku 2011 Európska komisia organizovala Európsky rok dobrovoľníckej práce, aby tak vyzdvihla úsilie ľudí, ktorí sa zapájajú do dobrovoľníckych činností. V tomto roku bol na Slovensku prijatý aj zákon o dobrovoľníctve (č. 406/2011 Z. z.).

Mesto Spišská Belá si uvedomuje záslužnú činnosť dobrovoľníkov, ktorá tu má dlhoročnú tradíciu. V decembri minulého kalendárneho roku si vedenie nášho mesta po prvý krát slávnostne uctilo dobrovoľníkov v meste verejným ocenením piatich dobrovoľníkov za rok 2018. Na začiatku týždňa dobrovoľníctva zástupcovia mesta Spišská Belá prijali pozvanie Združenia miest a obcí Slovenska na seminár vo Vígľaši s názvom: ,,Dobrovoľníctvo ako predpoklad aktívnych komunít”. Diskutovalo sa tu o problematike dobrovoľníctva z rôznych aspektov. Gestor aktivity Michal Kaliňák pomenoval dobrovoľníctvo ako šancu pre dynamické samosprávy, pretože ponúka možnosť tým, ktorí nemusia, ale chcú. Dôležitým kritériom úspešnosti je užitočnosť – vtedy má dobrovoľníctvo skutočný zmysel.

Oblasti pôsobenia dobrovoľníkov sú najmä:

  • sociálne služby,
  • šport,
  • kultúra a umenie,
  • životné prostredie,
  • detské a mládežnícke organizácie,
  • darcovstvo,
  • vzdelávanie.

Dobrovoľníctvo nenahrádza platených zamestnancov, avšak je to seriózna činnosť, nielen zábava na vyplnenie voľného času. Pridanou hodnotou dobrovoľnej práce bez nároku na odmenu je aj zábava a dobrý pocit, ktorý takúto činnosť sprevádza. Samospráva dokáže vytvoriť priestor na zmysluplné využitie tohto potenciálu, a to v rôznych oblastiach komunitného života. Popri spoločenskej zodpovednosti a lokálpatriotizme patrí dobrovoľníctvo medzi agendy, ktoré dokážu výrazne pomáhať formovať moderný demokratický priestor. Mesto Spišská Belá vyjadruje od roku 2017 každoročne záujem o podporu malých komunitných projektov vo forme finančných prostriedkov z participatívneho rozpočtu mesta. Ak máte nápad, ako zlepšiť služby mesta alebo jeho prostredie, ak vám chýba niečo v okolí vášho bydliska alebo považujete niečo za problematické, participatívny rozpočet vám umožní aktívne sa podieľa na realizácii riešení.

Navyše – dobrovoľníci – netreba zabudnúť na to, že ak ste v uplynulom roku dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3% z dane (o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti). Musíte mať však o realizovanej činnosti potvrdenie od tzv. vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X