Aktuality
Počet zobrazení 885

Sprístupňovanie neočipovaných nádob

Vzhľadom k tomu, že niektoré nádoby na zber zmesového komunálneho odpadu ešte neboli očipované, Mesto Spišská Belá žiada občanov o spoluprácu pri zabezpečení ich označenia čipom. Zamestnanci Mestského podniku Spišská Belá, s. r. o., budú počas tohto a nadchádzajúceho týždňa dokončovať čipovanie nádob pri rodinných domoch. Z tohto dôvodu je potrebné sprístupniť neočipované nádoby ich umiestnením na verejne dostupnom mieste.

Zároveň opätovne vyzývame občanov ktorí vlastnia poškodené zberné nádoby na komunálny odpad (prasknuté telo nádoby, odtrhnuté veko, nefunkčné kolieska a pod.) a tiež staré kovové 110 l zberné nádoby, aby požiadali samosprávu o ich výmenu. V tejto veci je potrebné kontaktovať mestský úrad e-mailom hudacekova@spisskabela.sk alebo telefonicky 052/4680508.

Najnovšie články