Športové ihriská počas prázdnin pre deti zadarmo

Tak ako v minulom roku, tak aj počas týchto letných prázdnin (júl – august) môžu športové ihriská s umelou trávou na Moskovskej a Tatranskej ulici využívať školopovinné deti z nášho mesta zadarmo – a to každý deň v čase od 8.00 do 18.00 hod., ak dané ihrisko nie je v tom čase už skôr objednané (jednorázovo, či dlhodobo rezervované) iným záujemcom.

Treba len kontaktovať správcu ihriska – kontakt je na oplotení daného ihriska, aby deťom dané ihrisko odomkol (sprístupnil). Využívanie ihriska jednou skupinou záujemcov (resp. jedným záujemcom) môže byť limitované zo strany správcu ihriska max. na 2 hodiny v daný deň, aby sa  vystriedali aj prípadní iní záujemcovia (ďalšie deti). Všetci užívatelia ihriska sú povinní sa riadiť pokynmi správcu ihriska.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X