Športové hry seniorov aj za úspešnej účasti našich

Na pozvanie Denného centra a mesta Kežmarok sa 9 seniorov nášho Denného centra  zúčastnilo 28. júna 2019  na športových hrách seniorov v športovom areáli Denného centra Kežmarok. Na súťaži sa celkovo zúčastnilo 6 družstiev – DC Kežmarok, DC Podolínec, DC Spišská Belá, Klub kresťanských seniorov Kežmarok, Jednota dôchodcov Kežmarok a ZOS Kežmarok.

Súťažilo sa v týchto súťažných disciplínach: hod šípky do terča, hod na basketbalový kôš, kop do futbalovej bránky, ruské kolky, minigolf, petang.

Reprezentanti našich seniorov obstáli veľmi dobre a získali 4 medaily – boli to Hedviga Pitoňáková, Ružena Rezničková, Jaroslav Linek a Agnesa Tetemonteová.

Po súťaži si všetci pochutnali na tradičnom guláši. Našim seniorom poskytlo DC Kežmarok ako naše partnerské DC možnosť využívať každý utorok od 13.00 do 17.00 hod. ich dobre vybavené športovisko.

M. Mačáková , Denné centrum Spišská Belá

 

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X