hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 421

ŠPORTOVÉ HRY SENIOROV

Kežmarský kalendár športových podujatí na tento rok je mimoriadne obsiahly. Európske mesto športu zorganizovalo súťaže v rôznych športových a vekových kategóriách a v tomto trende pokračuje. 12. augusta sa seniori nášho mesta organizovaní v dennom centre /klub dôchodcov/ zúčastnili „Športových hier  seniorov“. Akcia sa uskutočnila v športovom areáli denného centra seniorov v Kežmarku, súťaže sa zúčastnilo 6 športových družstiev  po štyroch súťažiacich. Okrem belianskych seniorov to bolo 5 kežmarských tímov a to Denné centrum, Jednota dôchodcov I. a II., Združenie kresťanských seniorov a Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby. Po registrácií súťažiacich a zahájení, odovzdal všetkým súťažiacim primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák medaile: Kežmarok – európske mesto športu.  Súťažilo sa v 5-tich športových disciplínach: hod šípkou na terč, hod loptou na basketbalový kôš, hod loptou na určený cieľ, ruské kolky, futbalový kop loptou na bránu. Naši seniori  František Gurník, Agnesa Tetemonteová, Marta Šimonová, Ružena Rezničková, nás  prezentovali tričkom so  známym „srdcom belančan“ . Preniesli sa cez svoje problémy, obmedzenia a seniorskú súťaž vyhrali. Kežmarský primátor dekoroval súťažné družstvo seniorov nášho mesta zlatými medailami. Po guláši, mali seniori možnosť využitia nesúťažných disciplín ako minigolf a petang. Športové hry seniorov neboli len o súťažení, boli aj o stretnutiach, vzájomnej komunikácií a voľnej zábave, v ktorej sa seniori vždy vedia spontánne prejaviť a vzájomnú spoločnosť si užiť.

Autor: Mariana Mačáková

 

Najnovšie články