Aktuality
Počet zobrazení 772

Spomienka na oslobodenie mesta

Spomienka na oslobodenie mesta

Pri príležitosti 71. výročia oslobodenia mesta Spišská Belá počas 2. svetovej vojny, sa 27. januára 2016 konal pietny akt kladenia vencov, najprv pri pamätnej tabuli venovanej padlým počas 2. svetovej vojny, ktorá je osadená na budove mestského úradu.  Následne aj pri soche Partizána v parku pri evanjelickom kostole si prítomní uctili pamiatku všetkých obetí 2. svetovej vojny, nielen tých, ktorých mená sú uvedené na tomto pamätníku. Tejto pietnej spomienky sa zúčastnili členovia miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, primátor mesta Štefan Bieľak, zástupcovia mestského úradu a žiaci z oboch základných škôl v našom meste. Ako uviedol primátor mesta vo svojom krátkom príhovore, „v našom meste okrem uvedených 2 pietnych miest, máme ešte jedno, ktoré symbolizuje udalosti 2. svetovej vojny – hrob neznámeho sovietskeho vojaka na mestskom cintoríne, ktorý mesto minulý rok zrekonštruovalo“.

Najnovšie články