Spomienka na 110. výročie úmrtia Samuela Webera

V nedeľu 10. júna 2018 sme si pripomenuli 110. výročie úmrtia Samuela Webera (*26. 3. 1835 Poprad – †18. 5. 1908 Spišská Belá), jednej z najvýznamnejších osobností histórie nášho mesta. Spomienková slávnosť začala slávnostnými službami Božími v evanjelickom a. v. chráme za účasti primátora mesta Štefana Bieľaka s manželkou a členov Dobrovoľného hasičského zboru Spišská Belá. Kázňou slova Božieho poslúžil senior Tatranského seniorátu ECAV na Slovensku Jaroslav Matys, liturgiu spoluslúžili evanjelický farár Michal Findra z rodného mesta S. Webera – Popradu a domáca zborová farárka Eva Germanová.

Po skončení služieb Božích sa slávnostný sprievod presunul na miestny cintorín k rodinnej hrobke Samuela Webera, ktorá bola obnovená vďaka finančným prostriedkom z participatívneho rozpočtu Mesta Spišská Belá a dobrovoľníckej práci dobrovoľných hasičov a členov miestneho evanjelického cirkevného zboru.

V popoludňajšom programe na evanjelickej fare odznela prednáška Zuzany Kollárovej o živote a diele Samuela Webera, ktorú predniesol Lukáš Lisý zo SNG – Kaštieľ Strážky. Históriu Dobrovoľného hasičského zboru v Spišskej Belej pri 140. výročí jeho založenia priblížil Metod Kováčik, člen DHZ Spišská Belá (pozn. S. Weber bol jedným zo zakladateľov). Hudobnými vstupmi program spestrili Tibor Králik (gitarové sólo) a spevokol Cirkevného zboru ECAV z Kežmarku. Po skončení mali zúčastnení možnosť prezrieť si pamätnú izbu Samuela Webera a sprítomniť si tak dokumenty, predmety a obdobie, v ktorom Samuel Weber pôsobil.

V rámci služieb Božích v evanjelickom kostole primátor mesta Štefan Bieľak okrem iného povedal: „Samuel Weber je jedna z najvýznamnejších osobností Spišskej Belej, ale rozhodne najvýznamnejšia osobnosť, ktorá priamo a zásadne ovplyvnila naše mesto, jeho históriu, ale aj súčasnosť.  Samuel Weber nie je známy vo svete tak ako Jozef Maximálián Petzval, či Ladislav Mednyanszky, ale výnimočným a neopakovateľný spôsobom vstúpil do života Beľanov.  Bol primárne kňazom, ale vďaka svojmu talentu a svojim schopnostiam vstúpil aj do verejného a spoločenského života. Píše knihy, či odborné články, zakladá spolky, pomáha a radí obyvateľom, je členom mestského zastupiteľstva. Napísal prvú monografiu o Spišskej Belej, založil Dobrovoľný hasičský zbor, Mestský poľovný spolok, Belanský spevokol, či Hospodárske kasíno. A dalo by sa o jeho živote ešte veľmi dlho hovoriť.  Ale to, čo je na jeho živote podstatné, to, čo by sme si mali z dnešného stretnutia odniesť: využil svoj talent – dar od Boha nielen pre seba, ale aby pomáhal ostatným, aby pôsobil nielen ako kňaz, ale aby počas 47 rokov jeho pôsobenia v Spišskej Belej vstúpil do všetkých oblastí života mesta. A práve preto v roku 2008 mesto vydalo monografiu o tejto osobnosti mesta a uviedlo ho do Siene osobností mesta Spišská Belá. V úvode tejto monografie jej autorka Zuzana Kollárová píše, že Samuel Weber o sebe nikdy nehovoril ani nepísal, iba keď sa odobral na večnosť, iní v ňom videli naplnenie slov Biblie: “Ten bude medzi vami prvý, ktorý vám najviac slúži“. Samuel Weber je v pre nás výzvou, aby sme len nečakali, čo dostaneme, ale aby sme sami dávali. Jeho život je pre nás odkazom, aby sme sa nepýtali, čo iní urobili pre nás, ale aby sme sa pýtali: čo sme my urobili pre iných, pre svoju komunitu, pre svoje mesto, pre spoločnosť.“               

Za prípravu celej slávnosti k 110. výročiu úmrtia Samuela Webera patrí poďakovanie najmä pani evanjelickej farárke Eve Germanovej, jej manželovi a členom evanjelického cirkevného zboru v Spišskej Belej.

Môže Vás zaujímať...