hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 319

Spoločný koncert dievčenského speváckeho zboru a komorného orchestra ZUŠ

Po celoročnom úsilí  štúdia  hry v orchestri, nácvikoch v speváckom zbore a spoločného zlaďovania sa  12. júna verejnosti predstavili  žiaci našej ZUŠ. Hodiny poctivého tréningu pod vedením učiteľov ZUŠ Mgr. Michala Paľka a Bc. Aleny Zreľakovej  napokon priniesli zadosťučinenie v podobe spokojných poslucháčov v hľadisku mestského kina.

Náročnosť skupinovej formy  štúdia v predmetoch hra v orchestri a spevácky zbor  je zrejmá, lebo okrem toho majú žiaci ZUŠ aj hodiny svojho nástroja a hodiny  hudobnej náuky. Postupnými spoločnými skúškami však všetky skladby zvládli, a tak na koncerte mohol svoje umenie predviesť vyše 30  členný dievčenský spevácky zbor,  25 členov komorného orchestra, okrem toho sólisti spevu, hry na priečnu flautu a husle. Publikum si v ich podaní vypočulo  skladby  od Wolfganga Amadea Mozarta, Ivana Horvátha, Nikolaja Rakova, Miroslava Bázlika, Vítězslava Kříža, Johannesa Schmelzera a Johanna Sebastiana Bacha.

Do konca školského roka sa ešte predstavia aj ďalšie zoskupenia z predmetov komornej hry – hra v ľudovom súbore a tanečnej kapele. Tešíme sa na stretnutie so všetkými priaznivcami hudby i spišskobelianskej ZUŠ-ky dňa 27.6.2018 o 16:30 v kinosále mestského úradu.

Mgr. Zuzana Kosturko, DiS. Art, riaditeľka ZUŠ

 

Najnovšie články