Spišskobelianski jaskyniari bilancovali a plánovali budúcu činnosť

Členovia Jaskyniarskej skupiny Spišská Belá počas uplynulej soboty hodnotili svoju minuloročnú činnosť na výročnej členskej schôdzi skupiny, čo neuniklo ani pozornosti redaktorky z týždenníka tatranského a podtatranského regiónu. V rubrike Publicistika sa posledné vydanie spomenutého týždenníka venuje aj plánom budúcoročnej činnosti spišskobelianskej jaskyniarskej skupiny.

Už tradične formálnemu zasadaniu predchádzal terénny prieskum speleológov v nesprístupnených častiach Belianskej jaskyne. Zostupy jaskyniarov do podzemia nie sú len adrenalínovými výletmi, ale v náročných terénoch prebieha najmä výskum. Činnosť našich dobrovoľných jaskyniarov pozostáva napr. zo zameriavania a mapovania novoobjavených jaskynných priestorov, rôznych pozorovaní a porovnávaní, ako aj následnej dokumentácie, publikovania, alebo účasti na prednáškach a diskusiách. Niektorí spomedzi spišskobelianskych jaskyniarov pôsobia aj v dobrovoľnej jaskynnej záchrane pri Horskej záchrannej službe či v dobrovoľnej stráži prírody pri Štátnej ochrane prírody SR. Spolupracujú aj pri sčítaní netopierov.

Potenciálni mladí jaskyniari sú vychovávaní počas absolvovania ojedinelého speleologického krúžku, ktorý vznikol v roku 2005 pri Centre voľného času v Spišskej Belej. Výcvik prebieha na umelej lezeckej stene “Havran” postavenej v telocvični ZŠ J. M. Petzvala, vďaka grantu získaného Jaskyniarskou skupinou Spišská Belá.

K zaujímavým prínosom minulotýždňového terénneho prieskumu Belianskej jaskyne, ako súčasti výročnej členskej schôdze našich jaskyniarov opakujúcej sa v rovnakom období roka, patrí pozorovanie strácania sa vody v jaskynných jazierkach. Podľa úvah skúsenejších členov miestnej jaskyniarskej skupiny dôvodom nízkej hladiny vody v jazierkach môžu byť klimatické zmeny, ale aj odlesňovanie. Absencia stromov v kopcoch totiž spôsobuje, že sa voda nezadržiava v území, ale pri dažďoch dôjde k rýchlejšiemu stečeniu zrážkovej vody do dolín.

Rok 2018 sa pre členov Jaskyniarskej skupiny Spišská Belá niesol v znamení 45. výročia jaskyne Javorinka. Rok 2019 bude oslavovať 70. výročie Slovenská speleologická spoločnosť (SSS), ktorá združuje všetkých jaskyniarov na Slovensku. Ďalším okrúhlym číslom jaskyniarov v tomto roku, bude organizovanie 60. Jaskyniarskeho týždňa SSS v Belianskych Tatrách v Monkovej doline práve spišskobelianskou jaskyniarskou skupinou.

Želáme veľa úspechov!

Názov prílohy Odkaz
leták k jaskyniarskemu týždňu_1 Stiahnuť
leták k jaskyniarskemu týždňu_2 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X