Spišskobelianski rybári si zvolili nové vedenie

Dňa 4. marca 2018 sa uskutočnila Výročná členská schôdza Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Spišská Belá v Reštaurácii v mlyne. Okrem tradičného programu predmetom tejto schôdze bola aj voľba nového vedenia tejto organizácie z dôvodu uplynutia funkčného obdobia členov jej orgánov – výboru a dozornej rady. Doterajšieho predsedu miestnych rybárov Michala Pitoňáka na najbližšie 4 roky vystriedal Pavol Kuna (doterajší podpredseda). Ďalšími členmi výkonného výboru (z 15 kandidátov) sa stali Ján Šula (ako nový podpredseda), Rudolf Frindt (ako staronový hospodár), Mária Hrušovská (staronový pokladník), Ladislav Smrek (ako staronový tajomník), Ján Britaňák (ako staronový člen) a Ľubomír Pavličko (ako nový člen). Novými členmi Dozornej rady sa stali Peter Miko (predseda), Lukáš Heldák a Jozef Štrbák.

Po prerokovaní správy o činnosti a o hospodárení organizácie za rok 2017 prítomní rybári schválili návrh rozpočtu a plán hlavných úloh organizácie na tento rok.  Do dlhej a náročnej diskusie sa zapojil aj prítomný primátor mesta Štefan Bieľak, ktorý rybárom poďakoval za ich celoročnú činnosť a zapájanie sa do mestských aktivít. Keďže sa v diskusii hovorilo aj o rybárskej mládeži, tak primátor vyzval rybárov, aby znovuobnovili činnosť rybárskeho krúžku v rámci CVČ. Primátor upozornil rybárov na možnosť využiť aktuálny participatívny rozpočet mesta na podanie nejakého zaujímavé občianskeho projektu (v minulom roku rybári takto realizovali projekt „detský rybársky tábor“). Keďže sa dosť diskutovalo aj o Belianskom rybníku (ako každoročne), primátor mesta sa stretne s novým výborom ohľadne súčasného režimu užívania Belianskeho rybníka a vylepšenia doterajšej starostlivosti o areál tohto rybníka. Na záver primátor mesta vyzval rybárov, aby do začiatku rybárskej sezóny vyriešili prevádzkovanie bufetu v rybárskom dome, aby sa nezopakovala situácia z minulého roka. Otvorenie rybárskej sezóny bude 12. mája, kedy budú na Belianskom rybníku známe každoročné rybárske preteky. V súčasnosti má miestna rybárska organizácia 138 dospelých členov a 27 detí.

Môže Vás zaujímať...