hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 625

Spišskobelianske lesy súčasťou Televíkendu

Relácia Slovenskej televízie s názvom Televíkend sa každú sobotu venuje domácemu cestovnému ruchu, kultúrno-historickým a prírodným bohatstvám, turistike a horolezectvu. Moderátorku magazínu Martinu Kacinovú a jej štáb tentoraz zaujal Náučný chodník Fľak. Z Tatranskej Kotliny až ku poľovníckej chate Poľana skupinu lesníckym chodníkom v mrazivom počasí previedol správca územia – František Pisarčík – konateľ spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o. Vydanie venované aj našim lesom odvysielala Dvojka dňa 20. februára 2021. Vďaka archívu RTVS je však možné si reláciu pozrieť opäť. Krátky zostrih prechádzky Náučným chodníkom Fľak je hneď v úvode relácie.

klik na obrázok presmeruje na reláciu
klik na obrázok presmeruje na reláciu

Zároveň chceme upozorniť na to, že pri príležitosti 5. výročia spoločnosti a 130. rokov od prvého schváleného Lesného hospodárskeho plánu pre mestské lesy v roku 1890, spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., v spolupráci s Kežmarskou televíziou pripravila koncom roka 2020 krátky dokumentárny film o mestských lesoch. Snímka z dostupných zachovaných materiálov zachytáva mestské lesy od vetrovej kalamity z 19. novembra 2004 až po súčasný stav. Za obdobie od prinavrátenia lesov mestu Spišská Belá v roku 1993 sa vysadilo viac ako 5,3 milióna stromčekov, vykonalo sa viac ako 8000 ha starostlivosti o mladé lesné porasty, zameranej predovšetkým proti burine a zveri a vykonaných bolo 1400 ha výchovných zásahov (prerezávky alebo prebierky).

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X