Aktuality
Počet zobrazení 932

Spišská Belá vo Vysokom Mýte

V dňoch 11. – 12. februára 2016 sa zúčastnila delegácia z nášho mesta vedená primátorom mesta Štefanom Bieľakom návštevy českého mesta Vysoké Mýto v Pardubickom kraji . Delegáciu mesta ďalej tvorili viceprimátor mesta Jozef Kuna, poslankyne mestského zastupiteľstva Daniela Deptová a Marta Britaňáková a zamestnankyne mestského úradu Janka Neupauerová a Alexandra Olekšáková. Tejto návšteve predchádzalo osobné stretnutie primátora nášho mesta s vedením mesta Vysoké Mýto počas návštevy Pardubického kraja v septembri 2015. Pardubický kraj je totiž partnerským krajom Prešovského kraja a primátor mesta ako podpredseda kraja navštívil vtedy aj Vysoké Mýto.  Ako uviedol: „Mesto Vysoké Mýto mi učarovalo hneď počas prvej návštevy, kedy sme obaja so starostom Vysokého Mýta konštatovali, že obe naše mestá nemajú žiadne partnerské mestá na Slovensku, či v Čechách. Tak sme si vymenili niekoľko e-mailov a ja som prijal pozvanie na priateľskú návštevu od starostu mesta Vysoké Mýto Františka Jiraského.“  Mesto Vysoké Mýto má 12 tisíc obyvateľov a nachádza sa v okrese Ústi n/Orlíci, ktorý pred rokom 1989 bol partnerským okresom okresu Poprad.

Počas dvoch dní strávených v tomto malebnom meste, ktoré leží uprostred Pardubického kraja, sa naša delegácia zoznámila s chodom a modernými priestormi Mestského úradu, mestskými inštitúciami (v meste sa nachádzajú 4 materské školy, 6 základných škôl a 5 stredných škôl), turistickými atrakciami mesta (Múzeum českého karosářství), s bohatou vysokomýtskou históriou a jej pamiatkami, s početnými športovými možnosťami v meste (športcentrum, plavecký bazén, autodróm, ….) a priemyslom v meste (sídli tu Iveco Czech Republic, a. s.).

Po vzájomných dialógoch medzi zástupcami oboch miest došlo k zhodnému konštatovaniu, že Slovensko a Česko toho majú stále mnoho spoločného a bude prínosom pre obidve strany, ak sa tieto vzájomné sympatie medzi mestami prehĺbia do dlhodobého vzťahu, ktorý časom vytvorí pevné väzby nielen medzi mestami, ale aj medzi školami, športovcami, či mestskými organizáciami, teda medzi ľuďmi žijúcimi v našich mestách. Na koniec návštevy sa primátor nášho mesta poďakoval za príjemné a užitočné dva dni strávené vo Vysokom Mýte a zároveň pozval vedenie mesta na oficiálnu návštevu Spišskej Belej.

Vysoké Mýto:
http://urad.vysoke-myto.cz/aktualni-informace-obcanum/10150-spisska-bela-a-vysoke-myto-si-maji-co-rict

Na fotografii v prílohe : zľava – Mgr. Jan Vlček (tajomník MsÚ vo Vysokom Mýte), Mgr. Janka Neupauerová, Daniela Deptová, Mgr. Marta Britaňáková, JUDr. Štefan Bieľak, Ing. František Jiraský (starosta Vysokého Mýta), MUDr. Jiřina Šafrová (poslankyňa mestského zastupiteľstva vo Vysokom Mýte), Jozef Kuna, Mgr. Marie Lněničková (vedúca oddelenia kancelárie tajomníka vo Vysokom Mýte), PhDr. Alexandra Olekšáková a Ing. Roman Baťa (vicestarosta Vysokého Mýta)

Najnovšie články