hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 39

Spišská Belá na návšteve v partnerskom Vysokom Mýte

V dňoch 8. až 10. septembra 2017 zástupcovia mesta Spišská Belá navštívili české partnerské mesto Vysoké Mýto. V tom čase sa konali každoročné mestské slávnosti a v tomto roku za účasti všetkých 6 partnerských miest Vysokého Mýta (2 poľské, 2 bulharské, 1 nemecké a 1 slovenské mesto). V piatok večer v rámci slávnostného koncertu starosta Vysokého Mýta František Jiraský a primátor nášho mesta Štefan Bieľak spoločne vo svojom vystúpení oznámili prítomným v sále vysokomýtskeho divadla, že 3. júna 2017 obe tieto mestá podpísali v Spišskej Belej partnerskú zmluvu a stali sa partnerskými mestami. V sobotu počas oficiálneho otvorenia mestských slávností na vysokomýtskom námestí (inak najväčšom štvorcovom námestí v Českej republike) primátor nášho mesta zdôraznil, že je dôležité, ak sa stretávajú predstavitelia oboch miest, ale ešte dôležitejšie je, keď sa budú stretávať obyvatelia oboch miest, aby obnovovali a udržiavali dobré česko-slovenské vzťahy. A čo bolo výborné, že už počas tejto návštevy boli okrem zástupcov vedenia mesta (primátora a poslancov Jozefa Kunu, Lukáša Hotaryho, Maroša Vaverčáka, Marty Britaňákovej a Petra Tetemonteho a asistentky primátora Janky Neupauerovej) prítomní aj zástupcovia spišskobelianskych dobrovoľných hasičov (Štefan Čupka, Matúš Krempaský, Mário Britaňák), ktorí boli pozvaní dobrovoľnými hasičmi z Vysokého Mýta. A v duchu tejto rozbiehajúcej sa spolupráce sa zástupcovia základných škôl z oboch miest dohodli na štvordňovej návšteve detí z Vysokého mýta v Spišskej Belej v druhom októbrovom týždni. Českí žiaci budú spať v rodinách spišskobelianskych detí tak ako tomu bolo v minulosti a tak ako si to už vyskúšali naši žiaci vo Vysokom Mýte koncom mája tohto roka. Na záver návštevy v nedeľu ráno sa spišskobelianska delegácia zúčastnila sv. omše v rímskokatolíckom kostole sv. Vavrinca, ktorú slúžil farár Pavel Mistr. Po skončení svätej omše prebehla v kostole prezentácia fotografií z návštevy zástupcov farností z Vysokého Mýta na Slovensku a tiež v Spišskej Belej koncom tohto augusta. A počas tejto prezentácie primátor nášho mesta pozdravil všetkých prítomných veriacich a zdôraznil význam spolupráce medzi oboma mestami aj v duchovnej rovine (vo Vysokom Mýte je pôsobiacich 7 cirkví).

Čítaj aj

http://zivot.vysoke-myto.cz/z-kultury/12609-ohlednuti-za-mestskymi-slavnostmi

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X