Spišská Belá má nového správcu rímskokatolíckej farnosti

Od 4. júla 2017 má rímskokatolícka farnosť v Spišskej Belej nového správcu farnosti (farára). Na základe rozhodnutia diecézneho biskupa mons. Štefana Sečku sa ním stal Jakub Grich, ktorý doposiaľ pôsobil ako správca farnosti v susednom Kežmarku. Zároveň s ním prichádza do Spišskej Belej i ďalší kaplán z Kežmarku Martin Schreiner, ktorý bude pôsobiť spolu s doterajším kaplánom Marekom Suchanovským.

Doterajšiemu farárovi Petrovi Petrekovi ďakujeme za 13 rokov jeho kňazskej služby v Spišskej Belej, za 13 rokov posilňovania cirkevného spoločenstva a budovanie ekumenizmu v našom meste, za veľmi dobrú spoluprácu s vedením mesta i za množstvo zrealizovaných aktivít, ktoré priniesol do života našej farnosti.

Duchovným otcom Petrovi P. a Jakubovi G. i Martinovi S. prajeme v ich nových pôsobiskách pevné zdravie a veľa božieho požehnania.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X