Aktuality
Počet zobrazení 1K

Slovenský Červený kríž ocenil občanov Spišskej Belej

23. novembra 2016 usporiadal Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad slávnostné odovzdávanie vyznamenaní Slovenského Červeného kríža pre mnohonásobných bezpríspevkových darcov krvi. Slávnosť sa konala na Mestskom úrade v Poprade, kde si toto ocenenie humánnosti a šľachetnosti prevzalo aj 17 obyvateľov mesta Spišská Belá. Bronzovou Janského plaketou boli ocenení Gancarčík Peter, Heiland Michael, Ing. Jurčo Miroslav, Krigovský Ján, Lihoň Marek, PaedDr. Oravcová Beáta, Pisarčík Michal, Pliško Miroslav, Strella Miroslav, Venglár Peter, Galliková Františka. Striebornú Janského plaketu získali Mgr. Dana Figlárová, Vladimír Hohol, Vasil Mitura, Peter Novýsedlák a Vladimír Vaverčák. Vzácnu zlatú Janského plaketu za 40 odberov krvi získal Dušan Kriško. Mesto Spišská Belá ďakuje všetkým svojim oceneným občanom za ich obetavosť, nezištnú pomoc a zodpovedný prístup, aj vďaka ktorému je možné zachraňovať ľudské životy. Toto podujatie, ktoré v sebe nesie jedinečný náboj ľudskosti, podporilo Mesto Spišská Belá finančnou čiastkou 300 € (táto finančná čiastka je určená na výdavky spojené s oceňovaním a poskytuje sa každé tri roky).

 

Najnovšie články