SLOVENSKO NA CESTE K SMART CITIES

Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a odborným partnerom Študio-21 plus, s. r. o., pripravili koncom februára odbornú konferenciu venovanú agende SMART CITIES. Uskutočnila sa 22. februára 2017 v Štrbskom Plese.

Tvorba Smart Cities na Slovensku, zvýšenie kvality života v mestách, zlepšenie organizácie a riadenia miest a zapojenie najmodernejších technológií do rozvojových projektov miest. Ďalej praktické návody, teda, ako možno v našich podmienkach vytvárať Smart mestá s odvolaním sa na skúsenosti s doterajším uplatňovaním tohto komplexného prístupu, a napokon, predstavenie originálnej platformy na zdieľanie smart aplikácií, organizačných postupov a technologických riešení určených mestám pod názvom City: One – na to všetko reagovala konferencia s názvom „SLOVENSKO NA CESTE K SMART CITIES“.

Zakladateľ platformy City One David Bárta účastníkom predstavil samotný koncept. Podľa jeho slov: „Pri tvorbe SMART CITIES sú nevyhnutné inovácie, zmeny myslenia a organizovanie ľudí, tak zamestnancov úradov ako aj obyvateľov miest. Preto je dôležité hľadať inšpiráciu v doterajších príkladoch dobrej praxe.“ Na tieto slová reagoval námestník primátora Brna pre Smart Cities Jaroslav Kačer, ktorý informoval o tejto agende v réžii Brna a tiež upozornil na blížiacu sa konferenciu URBIS, ktorá sa uskutoční 26. – 29. apríla 2017 v Brne a svojím obsahom je určená tejto agende. Zo strany rezortu hospodárstva možno v súvislosti so SMART CITIES očakávať konkrétnu podporu pre mestá a obce. Miriam Hučková, zastupujúca ministerstvo hospodárstva v tejto súvislosti informovala o možnosti financovania takto zameraných projektov. Upozornila na súčasný stav, keď pre mestá neexistuje priama podpora napríklad vo forme dotácií, prípadne grantov. Podľa nej je túto oblasť možné podporiť napríklad prostredníctvom Slovensko-amerického inovačného fondu, ktorý je zameraný na konkrétne projekty. Účastníkov odbornej konferencie zároveň informovala o tom, že ministerstvo hospodárstva v súčasnosti pracuje na zostavení vhodnej schémy zameranej na tento inovatívny koncept. Odborným garantom podujatia bol podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Štefan Bieľak, ktorý SMART CITIES vníma ako príležitosť na rast, prosperitu a nové perspektívy. Podľa jeho slov na majú mnohé naše mestá potenciál úspešne realizovať túto agendu, v čom môže výrazne napomôcť nielen avizovaná grantová schéma, ale rovnako aj cenné príklady dobrej praxe zo zahraničia. Súčasťou odbornej konferencie bolo spoločné formulovanie záverov, ktoré sa orientovali na viacero oblastí. V prvom rade sa týkajú zadefinovania úloh a pozície ZMOS, zadefinovania úlohy a pozície štátu, priority Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v rámci SMART CITIES, ďalej sa týkajú potreby nastavenia finančného systému pre podporu agendy a zavedenia systému na zdieľanie projektov a príkladov dobrej praxe.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X