Aktuality
Počet zobrazení 1K

Slovenská Route 66 (cesta č. 66) cez Spišskú Belú

Aj cez Spišskú Belú už dnes prechádza slovenská Route 66 (cesta č. 66). Na základe rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zo dňa 23.7.2015 o usporiadaní cestnej siete došlo prečíslovaniu štátnych ciest 1. triedy. Uvedené prečíslovanie sa dotklo aj štátnej cesty prechádzajúcej cez Spišskú Belú. Cesta 1. triedy č. 67  od Kežmarku smerujúca cez centrum nášho mesta  na Ždiar a štátnu hranicu s Poľskom (Lysá Poľana) bola prečíslovaná na cestu č. 66. A teda cesta č. 66 prechádza celým Slovenskom – so začiatkom na slovensko-maďarskej hranici v Šahách a s ukončením na slovensko – poľskej štátnej hranici Tatranská Javorina – Lysá Poľana a jej celková dĺžka je 246,753 km. Táto cesta prechádza Krupinou, Zvolenom, Banskou Bystricou, Lopejom (kde je centrála SK Route 66), pokračuje cez Brezno na Poprad a odtiaľ cez Kežmarok a Spišskú Belú na štátnu hranicu v Tatranskej Javorine.

A akú má táto cesta historickú a súčasnú súvislosť? Svetoznáma americká Route 66 (US Route 66) vznikla resp. bola spojazdnená v 20-tych rokoch minulého storočia a svojou existenciou navždy poznačila svetový motorizmus. Historický odkaz US Route 66 je vnímaný ako dovtedy nevídaný príspevok k bezpečnosti cestnej premávky, ale aj ekonomický rozvoj regiónov Spojených štátov, ktorými US Route viedla. Hlavne tieto dve významné skutočnosti, bezpečnosť a ekonomický rozvoj, viedli k tomu , aby bol vypracovaný projekt, ako možná, aj keď zmenšená paralelu americkej Route 66 u nás na Slovensku. Dokonca je spracovaný dopravno – bezpečnostný a rozvojový projekt „SK Route 66“,  ktorého cieľom je vybudovať SK Route 66 ako vzorovú bezpečnú Európsku cestu 1.triedy.  V rámci tohto projektu „SK Route 66“ bola založená aj Slovenská asociácia Route 66 s cieľom združovať motoristov a nemotoristov, ktorí majú vzťah k legendárnej Route 66 a jej historickému odkazu. Viac tiež na http://www.sk-route66.sk/home.

Najnovšie články