„Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš…“

„Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš…“

O tom, že táto veta je absolútne pravdivá nás presvedčili žiaci základných škôl nášho mesta a školského obvodu, ktorí sa zapojili do súťaže v prednese poézie a prózy. Prebiehala v piatok 15. marca 2019 v priestoroch Mestského úradu Spišská Belá, kde mladí recitátori prezentovali svoje obľúbené diela od slovenských autorov.

Nie je veru pre mnohých ľahké stáť a prednášať pred svojimi spolužiakmi. Žiaci však svoju úlohu zvládli bravúrne. Nielenže svoje texty ovládali s prehľadom, ale dokázali sa povzniesť i nad trému a vniesť do svojich prejavov aj vlastné emócie, za čo im patrí veľké uznanie.

Porota hodnotila nielen prednes ako taký, ale tiež komunikáciu s publikom, gestá, mimiku, porozumenie textu, rytmiku i to, či prednes korešpondoval s témou daného diela.
Ďakujeme všetkým zúčastneným a víťazom blahoželáme. Veríme, že i naďalej budú pestovať svoju záľubu v čítaní a prednese nielen tej „povinnej“ literatúry.

Poézia (1. – 4. ročník)
I. miesto: Natália Strakulová (ZŠ Toporec)
II. miesto: Sofia Chovaňáková (ZŠ M. R. Štefánika)
III. miesto: Antónia Dvorčáková (ZŠ Lendak)

Poézia (5. – 9. ročník)
I. miesto: Marcela Ružena Vargová (ZŠ J. M. Petzvala)
II. miesto: Michaela Kaňuková (ZŠ M. R. Štefánika)
III. miesto: Simona Ferencková (ZŠ J. M. Petzvala)

Próza (1. – 4. ročník)
I. miesto: Samuel Klimek (ZŠ Toporec)
II. miesto: Ema Čižíková (ZŠ Lendak)
III. miesto: Sonja Pohorelská (ZŠ J. M. Petzvala)

Próza (5. – 9. ročník)
I. miesto: Anna Nebusová (ZŠ M. R. Štefánika)
II. miesto: Lara Laufová (ZŠ J. M. Petzvala)
III. miesto: Anna Mária Budzáková (ZŠ Lendak)

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X