hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 389

Slávnostné odhalenie sochy Milana Rastislava Štefánika, 31. 05. 2019

Dni mesta Spišská Belá boli tohto roku historicky jedinečné. Po 47 rokoch sa totiž do parku pri evanjelickom kostole opäť vrátila socha M. R. Štefánika. V roku 1972 bola socha, žiaľ, z tohto miesta odstránená. V minulosti predstavovala v našom meste dôležitú dominantu a bola svedkom významných spoločenských a kultúrnych podujatí. Jej pohnutý osud sa riešil na trikrát.

V roku 1939 ju naši predkovia umiestnili medzi mestským úradom a zvonicou. Autorom jej návrhu bol akademický sochár Pavol Bán a zhotovili ju z bieleho umelého mramoru, podstavec bol z umelého kameňa. Pomník sa skladal zo 140 cm vysokého podstavca so šírkou 70×70 cm a na menšom podstavci s rozmermi 50×50 cm bola umiestnená socha gen. Štefánika s výškou 2,30 m. V 50-tych rokoch však bola z tohto miesta odstránená kvôli totalitnej celospoločenskej socialistickej ideológii, ktorá túto osobnosť nerešpektovala. Druhý život dostala socha v roku 1968 počas politického odmäku.

Študenti sochárstva na Vysokej škole výtvarných umení v Prahe, Imrich Svitana a Ivan Lipták, popolom a uhlím zdevastovanú sochu zrekonštruovali a z kotolne Mestského úradu v Spišskej Belej ju vytiahli na svetlo sveta. Tentoraz už do parku pri evanjelickom kostole. Stála tu len krátko, do roku 1972, keď sa pod jej príbeh opäť podpísali politické okolnosti. Mocní vtedajšieho sveta ju dali zhodiť a odviezli ju do vojenského obvodu Javorina. Tam ju podľa očitých svedkov zlikvidovali.

21. storočie nezmazalo stopu M. R. Štefánika v srdciach pamätníkov. Tí túžili po tom, aby táto významná osobnosť priekopníka slovenskej štátnosti, svojbytnosti a slobody bez akéhokoľvek cudzieho útlaku, definitívne našla svoj domov v Spišskej Belej.

Na podnet občianskej iniciatívy sa v roku 2015 zrodila myšlienka znovuobnovenia a znovuosadenia sochy gen. Štefánika v našom meste. Po rozhovoroch M. Vdovjaka, J. Pisarčíka, M. Chomu s vtedajším vedením mesta sa s touto myšlienkou stotožnilo aj Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej, ktoré v roku 2017 prijalo uznesenie o realizácii tohto projektu. Autorom návrhu modelu novej sochy bol akademický sochár Štefan Húdzik, ktorý ju chcel odlievať z bronzu, ale pre náhle úmrtie tento projekt nedokončil. Práce sa po ňom ujal umelecký sochár a výtvarník z oravskej obce Sihelné Peter Kolčák, ktorý sa rozhodol realizovať odlievanie sochy jedinečným, inovatívnym spôsobom – z hliníka. 2,3-metrová socha M. R. Štefánika je umiestnená na 1,5-metrovom betónovom podstavci so šírkou 85×85 cm. Na podstavci je pripevnená mramorová doska, ktorá sumarizuje všetky tri dátumy osádzania sochy v našom meste. Nad nimi sa nachádza nápis gen. M. R. Štefánik, slovenský národný bohatier, v troch jazykoch – v slovenčine, v nemčine (lebo na predchádzajúcu sochu z roku 1939 prispeli aj nemeckí obyvatelia Spišskej Belej) a vo francúzštine (lebo Francúzsko prijalo Štefánika za svojho občana v čase, keď ešte neexistovalo Československo). Samotné technické inštalačné práce (ukotvenie na chemickú kotvu) sa uskutočnili 28. mája 2019 za daždivého počasia. Realizoval ich samotný sochár Peter Kolčák.

Slávnostné odhalenie novej sochy sa uskutočnilo v piatok 31. mája 2019 o 18.30 hod. pri príležitosti 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika. Zúčastnili sa na ňom pozvaní hostia – predseda PSK Milan Majerský a poslanci PSK – bývalý primátor mesta Spišská Belá Štefan Bieľak, Ján Hencel a zástupcovia našich partnerských miest z Vysokého Mýta, Oźarówa, Brücku a Szczawnice. Pozvanie na túto výnimočnú slávnosť prijali aj členovia Spoločnosti M. R. Štefánika, riaditelia škôl a školských zariadení Spišskej Belej, predsedovia belianskych spolkov, poslanci mestského zastupiteľstva, riaditelia miestnych firiem, zástupcovia sponzorov, individuálni darcovia; zamestnanci Mestského úradu v Spišskej Belej a asi 500 divákov z radov Beľanov i obyvateľov susedných miest a obcí.
Vo svojich vstupoch sa účastníkom slávnosti prihovorili primátor mesta Spišská Belá Jozef Kuna, vedecký pracovník Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici a člen Spoločnosti M. R. Štefánika Vojtech Rušin, bývalý pedagóg a štefánikovec Milan Choma a člen občianskej iniciatívy Milan Vdovjak. Všetci rečníci sa zhodli na tom, že Štefánikov odkaz má svoj dopad aj na dnešnú generáciu. Jeho všestranná osobnosť vojaka, diplomata, politika, cestovateľa, vedca – astronóma, fotografa je inšpiráciou aj pre súčasníkov. V neľahkých vojnových rokoch mal odvahu a entuziazmus v zahraničí presadiť myšlienku vzniku 1. Československej republiky, v ktorej by slovenský národ získal tak prepotrebnú slobodu a podmienky na rozvoj v celej svojej šírke. Nebyť jeho, v medzinárodnej diplomacii by mali zatvorené dvere aj Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš. Naše mesto si Štefánika váži a popri Štefánikovej ulici a Základnej škole M. R. Štefánika sme mu venovali osobitné miesto v parku, kde bude dôstojnou dominantou Spišskej Belej.

Udalosť sprevádzal kultúrny program, v ktorom postupne vystúpila mužská spevácka skupina Suita kráľa Mateja, ktorá toto podujatie otvorila slovenskou hymnou, po nej nasledovala česká hymna a ďalšie národné piesne. Báseň prítomným predniesla žiačka Základnej školy M. R. Štefánika Michaela Fudalyová. Nasledovalo hudobné vystúpenie Ľudovej hudby Belave Základnej umeleckej školy Ladislava Mednyánszkeho a záver slávnostného aktu patril spevokolu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku z Kežmarku pod vedením Romana Porubäna.

Na znovuobnovenie sochy generála Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Belej prispeli: Úrad vlády Slovenskej republiky, KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group, Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., Východoslovenská distribučná, a. s.

 

 

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X