hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 121

Školský program Enviróza

Slovenská agentúra životného prostredia vyvinula školskú outdoorovú hru o environmentálnych záťažiach na Slovensku, ktorá potrvá do konca školského roka. Hráči z druhého stupňa základnej školy môžu vytvoriť hráčsku skupinu, ktorá počas hry hľadá a určuje človekom znečistené rizikové územia, napr. kontaminované priemyslom, dopravou a poľnohospodárstvom, alebo aj  nesprávnym nakladaním s odpadom. Hráčska skupina svoje zistenia následne publikuje on-line a zbiera body, teda skóruje. Registráciu školy do školskej hry Enviróza a založenie hráčskej skupiny robí výhradne učiteľ pôsobiaci na danej škole. Úspešné hráčske skupiny budú ocenené a medializované.

V rámci uvedeného školského programu bola vyhlásená aj fotografická súťaž Fotozáťaž na tému Zaťažené na záťaž. O najlepšiu fotografiu sa hlasuje už len do 20. januára 2021 TU.

Školský program Enviróza sa realizuje v rámci národného projektu „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu