hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 325

Škôlkari na virtuálnych potulkách v ZUŠ L. Mednyánszkeho

Tento rok  – aj školský rok-  je popretkávaný mnohými netradičnými situáciami. Dištančné vyučovanie a home office v každom z nás ešte postupne doznievajú. Okolnosti posledných mesiacov nás motivovali k tomu, aby sme 3. júna 2021 uskutočnili LIVE STREAM s materskými školami v pôsobnosti spoločného Školského úradu v Spišskej Belej. Na internetovú sieť Základnej umeleckej školy Ladislava Mednyánszkeho v Spišskej Belej sa pripojila Materská škola zo Spišskej Belej, Krížovej Vsi, Toporca, Slovenskej Vsi aj Holumnice. Dokopy bolo teda na online DNI OTVORENÝCH DVERÍ  zúčastnených 170 detí

Cieľom tejto našej spoločnej akcie bolo priblížiť deťom život našej ZUŠ-ky a oboznámiť škôlkarov s hudobnými nástrojmi, výtvarnými technikami a tanečnými štýlmi.

Prenos zvuku závisel od internetového pripojenia a technického vybavenia všetkých škôl, ale ani to nás neodradilo a odmenou pre nás bolo pozorné počúvanie detí. Na naše milé prekvapenie nám škôlkari z každej materskej školy aj zaspievali, za čo sme ich odmenili potleskom. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do LIVE STREAMU zapojili a pevne veríme, že o rok sa stretneme s deťmi už naživo – prezenčne na pôde našej základnej umeleckej školy.

Autor textu: Mgr. Zuzana Kosturko, Dis. art., riaditeľka ZUŠ L. Mednyánszkeho

Fotografia: ZUŠ L. Mednyánszkeho

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X