hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 975

Škôlkari a žiaci 1. stupňa sa od 8. februára vracajú do škôl

Minister školstva Branislav Gröhling dnes  oznámil,  že na základe výsledkov rokovaní pandemickej komisie a konsenzuálneho rozhodnutia vlády SR sa za presne definovaných podmienok umožní  postupný návrat žiakov na prezenčné vzdelávanie.

Ako prví sa aj v našom meste  od pondelka do školy vrátia všetci škôlkari a žiaci 1. stupňa základných škôl.  Od 8. februára 2021 sa ďalej môžu otvoriť aj  školské kluby detí pre všetkých prihlásených žiakov. Základná umelecká škola môže zatiaľ prezenčne vzdelávať iba tých žiakov v individuálnej forme vzdelávania, ktorí sú v ZŠ na 1. stupni.

Podmienkou nástupu detí materskej školy, žiakov  na 1. stupni ZŠ, v ŠKD a v individuálnej forme vzdelávania v ZUŠ na prezenčné vzdelávanie je absolvovanie antigénového testu  na COVID-19 aspoň jedného rodiča žiaka, s ktorým žije v spoločnej domácnosti.  Negatívny  výsledok  testu (platí 7 dní) rodič deklaruje v čestnom vyhlásení (bude zverejnené na webstránkach škôl), ktoré odovzdá pri nástupe dieťaťa do vzdelávacej inštitúcie . Testovanie môže rodič zabsolvovať na ktoromkoľvek odbernom mieste. Mesto Spišská Belá v spolupráci s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti zabezpečí možnosť bezplatného pretestovania všetkým, ktorých sa týka nástup detí a žiakov do škôl, najneskôr v sobotu 6. februára na území mesta.

Deti MŠ a 1. stupňa ZŠ sa pred nástupom do školských lavíc netestujú. Je na zodpovednosti rodičov, aby choré deti, alebo deti, ktoré prišli do kontaktu s COVID-pozitívnou osobou, do školského kolektívu neposielali.

Učitelia aj ostatní zamestnanci škôl pred nástupom na pracovisko musia predložiť  negatívny výsledok PCR alebo antigénového testu.

Žiaci 2. stupňa ZŠ sa aj od pondelka 8. februára budú naďalej vzdelávať dištančne.

Prosíme všetkých rodičov škôlkarov, aby sledovali informácie a inštrukcie vedenia školy. Po zverejnení platného rozhodnutia ministra školstva budú zverejnené a aktualizované  na webstránke Materskej školy v Spišskej Belej:  https://msmierova.edupage.org/ .

Rovnako všetky dôležité usmernenia a tlačivá k návratu žiakov 1. stupňa ZŠ do školských lavíc, k organizácii vyučovania a stravovania  nájdu rodičia na webstránkach  základných škôl v meste Spišská Belá: https://zsstefsbela.edupage.org/, https://zspetzvalaspisskabela.edupage.org/ , ako aj na stránke Základnej umeleckej školy Ladislava Mednyánszkeho  https://zusspisskabela.edupage.org/.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu