hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 440

Rozdistribuovali sme respirátory FFP2 pre školy

Školy v našom meste sú pre deti v materskej škole a na 1. stupni oboch základných škôl (vrátane ŠKD, školských jedální a ZUŠ) zatiaľ otvorené v režime, ako to dovoľujú platné predpisy.

Mnohí pedagogickí zamestnanci  už využili možnosť vakcinácie proti COVID-19, aby chránili seba i svoje okolie.  Napriek tomu je aj v školskom prostredí naďalej dôležité používať osobné ochranné prostriedky – nielen učiteľmi, ale aj ostatnými zamestnancami, ktorí sú denne v interakcii s množstvom sociálnych kontaktov v rámci tejto komunity.

Mesto Spišská Belá si uvedomuje potrebu chrániť zdravie zamestnancov škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Zabezpečilo preto dovoz dostupných osobných ochranných prostriedkov (podľa počtu zamestnancov v školách), ktoré už po 2. raz od obnovenia prezenčnej prevádzky škôl vo februári 2021 (rúška, respirátory, štíty), zadovážilo Ministerstvo školstva SR od Správy štátnych hmotných rezerv SR prostredníctvom Okresného úradu Prešov – odboru školstva.

Do mestských škôl tak bolo v  piatok 12. marca 2021 rozdistribuovaných 560 respirátorov FFP2, ktoré sú v interiéroch (všeobecne všade vo verejných priestoroch, nielen v školách) od 15. marca 2021 povinné. Rovnako sa mesto Spišská Belá postaralo aj o distribúciu respirátorov do materských a základných škôl v obciach, ktoré patria do spoločného Školského úradu Spišská Belá (spolu 744 respirátorov do Holumnice, Toporca, Slovenskej Vsi a Krížovej Vsi). Veríme, že aj takým spôsobom dokážeme bezpečne prejsť cez toto neľahké obdobie pandémie spôsobenej šírením koronavírusu.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu