Rok 2019 – narodilo sa viac chlapcov ako dievčat – 58 ku 36

Starovekí Hebreji mali spočiatku iba jedno meno, odvodené od nejakej zvláštnej okolnosti, za akej prišlo dieťa na svet, neskôr si dávali až tri mená. Starovekí Gréci zas mali iba jedno meno, ktoré sa prenášalo z otca na syna. V Ríme boli mená zaužívané a dedili sa v rodinách; ich rozmanitosť však bola malá, sotva ich bolo viac ako dvadsať. Po nástupe kresťanstva sa začali mená vyberať spomedzi mien mučeníkov. Od 5. do 10. storočia sa pri narodení dávalo len krstné meno, ktoré označovalo svojho nositeľa. Medzi 11. a  15. storočím sa k nemu pridávalo akési prímenie, ktoré prechádzalo z otca na syna a stávalo sa priezviskom, rodinným menom – napríklad pekný, mocný, ryšavý, atď.  Iba od 16. storočia, keď vznikol občiansky štát, sa krstné mená povinne pridávali k priezvisku a nadobúdali definitívnu podobu.

Toľko exkurzia do histórie. Nuž a ako sa mená novonarodeným deťom dávajú dnes? Hocijako. V duchu hesla: „Koľko ľudí, toľko chutí.“ Medzi obyvateľov nášho mesta sa v minulom roku zaradilo 94 novorodencov36 dievčat a 58 chlapcov. Všetci sú slovenskej národnosti. Rodičom pri výbere krstných mien pre svoje ratolesti rozhodne kreativita nechýba. Platí to aj pri menách dievčat, aj pri menách chlapcov. Väčšina drobcov sa bude môcť svojím krstným menom v ročníku pýšiť ako s jediným. Maximálny počet rovnakého chlapčenského mena je štyri: štyria sú Dominikovia i Jánovia, na chrbát im dýchajú traja nositelia mena Matias, traja Šimon a traja Tobias.

Medzi nežnejším pohlavím v našom meste je paleta výberu mien ešte bohatšia – „maximálny“ počet hrdých nositeliek rovnakého mena je dva. Takými ,,dvojičkami“ sú napríklad Laura, Linda, Nina či Natália. Najviac z týchto detí, 42, si bude písať miesto narodenia Kežmarok, ďalších 30  Starú Ľubovňu15 Poprad.  V zozname pôrodníc novonarodených Beľanov sú však aj vzdialenejšie destinácie, ako napríklad  Bratislava, Čadca, Prešov, Košice či Spišská Nová Ves. Január a júl boli v našom meste v minulom roku dva mesiace, ktoré priniesli najčastejšie radosť z narodenia potomka – 12-krát v oboch mesiacoch. Na opačnom póle sú mesiace september a december – v septembri 2019 sa narodili iba traja noví obyvatelia Spišskej Belej a v decembri žiaden. Oslavovať narodeniny  v rovnaký deň sa novorodencom z  roku 2019 podarí iba trom – všetci prišli na svet 29. júla 2019.

Ak by sme udeľovali zlatú medailu ulici s najvyššou pôrodnosťou v roku 2019, delili by sa o ňu Družstevná a Slnečná. Práve tam sme zaknihovali najväčší prírastok – na dvoch uliciach rovnako – po 8 detí. Na druhom mieste sa umiestnila Hviezdoslavova a Kúpeľná ulica. V rodinách s trvalým pobytom na týchto adresách svetlo sveta v roku 2019 uzrelo po 6 detí. Iba po jednom drobcovi sa v minulom roku narodilo na Agátovej, Krátkej, Lipovej, Novej, Štefánikovej a Záhradnej ulici.

Môže Vás zaujímať...