Aktuality
Počet zobrazení 1K

Rodí sa menej detí, viac ich má netradičné mená

Minulý rok priniesol zmenu v dlhodobo stúpajúcom trende počtu obyvateľov Spišskej Belej (vrátane Strážok). Medziročne sme zaznamenali pokles počtu obyvateľov. K 31. decembru 2022 je v meste o 33 obyvateľov menej, ako bolo k rovnakému dátumu v roku 2021. Údaj o počte obyvateľov Spišskej Belej v roku 2022 sa v štatistikách zaknihuje na čísle 6 720, kým predvlani to bolo 6 753. V roku 2022 privítali rodiny v meste iba 71 novorodencov, 44 dievčat a 27 chlapcov, kým v roku 2021 sme sa tešili z 82 bábätiek. Na prvého  novorodenca  mesta v roku 2022 sme museli čakať do druhého januára, a je ním dievča; prvý chlapec sa stal naším novonarodeným spoluobčanom 12. januára 2022.

V počte úmrtí sme v roku 2022 zaznamenali pokles. Zomrelo 52 spoluobčanov (28 žien a 24 mužov), kým v roku 2021 sme sa navždy rozlúčili až so 69 blízkymi (30 žien a 39 mužov).

V rámci pohybu obyvateľstva v priebehu kalendárneho roka 2022 sa z mesta odsťahovalo 104 obyvateľov (v r. 2021 to bolo 63 obyvateľov) a prisťahovalo sa 52 obyvateľov.

V roku 2022 Matričný úrad v Spišskej Belej zaevidoval 86 sobášov (predvlani to bolo 98).

Ukazuje sa, že výberom mena aj rodičia v našom meste svojim potomkom zabezpečujú exkluzivitu. Až 46 novorodencov dostalo vlani meno, ktoré nedostal nik z jeho rovesníkov, s ktorými sa pravdepodobne stretne v školských laviciach. Na druhej strane najobľúbenejšími dievčenskými menami sa v roku 2022 stali Rebeka (4 nositeľky) a Júlia (4 nositeľky), na 2. mieste skončilo meno Bianka (3 nositeľky) a  2 dievčatká majú mená Emma, Liana, Linda a Paulína.

Medzi novorodencami v roku 2022 v Spišskej Belej sa o pomyselné prvenstvo za  najobľúbenejšie krstné meno pre chlapca delia Boris (2 nositelia) a Filip (2 nositelia). Všetci ostatní chlapci sa môžu pýšiť menom, ktoré nedostal vlani v meste nikto ďalší.

Z uvedeného vyplýva, že naše mesto vo výbere mena pre dieťa nekopíruje celoslovenské štatistiky.  Na Slovensku boli v roku 2022 najobľúbenejšie dievčenské mená v poradí Sofia, Eliška, Nina a mená pre chlapcov v poradí Jakub, Samuel, Adam.

Ulica 1. mája je tou ulicou v meste, ktorú má ako svoj trvalý pobyt zaevidovaných najviac novorodencov z roku 2022 (10), nasleduje Zimná ulica (8), Slnečná ulica (7) a Popradská ulica (5).

Najviac narodeninových oslávencov, ktorí prišli na svet v roku 2022, bude v mesiaci marec (12 novorodencov), potom vo februári (7) a v apríli (7).

Zo zaujímavostí a aktuálnych trendov spomenieme:

– aj v našom meste dostali niektoré dievčatká priezvisko bez slovenskej prechyľovacej prípony –ová,

– medzi dievčatkami nenájdeme Máriu, Evu, Zuzanu, Elenu či Kristínu, zato nájdeme Evelyn, Jasmínu, Ninu Elu, Caroline, Tamiu,

– žiaden z chlapcov nedostal tradičné slovenské meno, napr. Ján, Jakub, Peter, Pavol, Štefan či František, ale rozširuje sa paleta cudzojazyčných mien, napr. Nelson, Matteo, Marcus, Noel, Nikolas či Leonard,

K 31. decembru 2022 je priemerný vek v Spišskej Belej  37,62 rokov, pričom priemerný vek žien v meste je 38,82 rokov  a mužov 36,39 rokov.

Najnovšie články