Aktuality
Počet zobrazení 1K

Riaditeľky belianskych základných škôl absolvovali pracovné stretnutie vo Vysokom Mýte

V máji 2016 privítal v Spišskej Belej primátor mesta JUDr. Štefan Bieľak po prvý krát oficiálnu návštevu z českého mesta Vysoké Mýto, ktoré sa má už blízkej budúcnosti stať našim partnerským mestom. Práve počas tejto návštevy sa zároveň uskutočnilo aj stretnutie vysokomýtskej delegácie vedenej starostom mesta Ing. Františkom Jiraským s riaditeľkami základných škôl v našom meste. Po tejto diskusii na sa prítomní zhodli, že ďalšia návšteva by sa mohla uskutočniť na úrovni zástupcov školstva, nakoľko táto oblasť ponúka mnoho spoločných tém. V nadväznosti na to absolvovali počas dní 3. – 4. 11. 2016 riaditeľky základných škôl v Spišskej Belej prvé pracovné stretnutie vo Vysokom Mýte.

Delegáciu zo Spišskej Belej tvorili riaditeľka ZŠ M. R. Štefánika Mgr. Elena Stachová, riaditeľka ZŠ J. M. Petzvala Mgr. Anna Rothová, riaditeľka Špeciálnej ZŠ PaeDr. Renáta Smoroňová, riaditeľka ZUŠ Mgr. Zuzana Pavličková, Mgr. Edita Svocáková zastupujúca školský úrad, viceprimátor Spišskej Belej Jozef Kuna a PhDr. Alexandra Olekšáková, zodpovedná za medzinárodnú spoluprácu mesta.

Počas tohto dvojdňového pobytu sa naša delegácia zúčastnila zasadania školskej komisie vo Vysokom Mýte, ktorá je tvorená riaditeľmi škôl v meste (v meste sa nachádzajú štyri materské školy, štyri základné školy, špeciálna ZŠ, umelecká ZŠ, osemročné gymnázium, tri stredné školy). Počas tohto zasadania prebehla medzi oboma stranami vzájomná diskusia na tému systému fungovania školstva v oboch krajinách a riaditelia jednotlivých škôl predstavili zaujímavosti zo súčasnosti i histórie týchto škôl. Taktiež sa diskutovalo o konkrétnych možnostiach spolupráce medzi mestami práve na úrovni škôl. Riaditeľky našich škôl dostali zároveň možnosť navštíviť priestory vybraných základných škôl vo Vysokom Mýte. Belianska delegácia sa napokon zhodla, že si domov odnáša jednak mnoho inšpirácii, ktoré sa pokúsia aplikovať aj na našich školách a zároveň bola pre nich táto návšteva silnou motiváciou, aby toto partnerstvo naplno využili v prospech žiakov našich škôl.

Ako sme vás už prednedávnom informovali, Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej schválilo 13. októbra 2016 návrh partnerskej zmluvy o spolupráci medzi českým mestom Vysoké Mýto a mestom Spišská Belá. Teraz je na rade Mestské zastupiteľstvo Mesta Vysoké Mýto, ktoré bude o tejto téme rozhodovať v decembri tohto roku.

Najnovšie články