Revitalizácia Ulice Ladislava Novomeského

Mesto Spišská Belá začalo prostredníctvom spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., so stavebnými prácami na Ulici Ladislava Novomeského. Cieľom je rekonštruovať, revitalizovať a modernizovať miestne komunikácie v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou v roku 2019.

V rámci prestavby tejto časti mesta dôjde k jej novému vizuálnemu vzhľadu, novému rozmerovému usporiadaniu a doplneniu zelene, ako aj vytvoreniu prvkov upokojenia dopravy. Projekt tiež rieši renováciu miestnych komunikácií, vpustí na odvod dažďovej vody, a zároveň výškovú úpravu kanalizačných šácht, plynových a vodovodných šupátok.

S ohľadom na to, že riešené územie je zastavané a obývané, budú stavebné práce prebiehať etapovite s čiastočným časovým obmedzením prístupu k rodinným domom. Žiadame preto obyvateľov Ulice Ladislava Novomeského o pochopenie a trpezlivosť. Ďakujeme.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X