Rekonštruujeme prístrešky na Belianskej cyklotrase

Mesto Spišská Belá zabezpečuje prostredníctvom Správcu športových, účelových a rekreačných zariadení mesta rekonštrukciu prístreškov na cyklochodníku v smere od Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny. S prácami sa začalo v lokalite na Šarpanci, kde je strecha dočasne len provizórne prekrytá. Postupne mesto pristúpi k oprave všetkých štyroch prístreškov. Predpokladaný termín ukončenia prác je do konca októbra 2019.

Belianska cyklotrasa bola vybudovaná v rámci projektu Belianske Tatry – spolu a lepšie, ktorý realizovalo mesto Spišská Belá v spolupráci s poľskou gminou Bukowina Tatrańszka v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2007-2013. Do prevádzky bola uvedená 1. mája 2011. Za osem rokov existencie cyklotrasy je prirodzene potrebné postupne obnovovať niektoré z jej súčastí.

Môže Vás zaujímať...