Rekonštrukcia verejného vodovodu na Novomeského ulici

V súčasnosti prebieha rekonštrukcia verejného vodovodu na Novomeského ulici v Spišskej Belej. Ide o výmenu 400 m starého vodovodného potrubia na celej ulici, ktoré je v zlom technickom stave. Táto rekonštrukcia bola vyvolaná mestom Spišská Belá z dôvodu komplexnej rekonštrukcie Novomeského ulice. Avšak túto rekonštrukciu realizuje a financuje Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. Poprad (PVS a.s.). Po ukončení výmeny vodovodu mesto pristúpi k rekonštrukcii chodníkov a následne aj samotnej cesty. Dokončenie celej rekonštrukcie uvedenej ulice bude závisieť od finančných možností rozpočtu mesta na tento rok, ako aj od stavu cesty po uvedených výkopových prácach (sadanie výkupu). V súčasnosti sa pripravuje urbanistická štúdia riešenia tejto ulice (ako by mohla vyzerať po rekonštrukcii). Po jej spracovaní bude zverejnená na diskusiu.  

Z dôvodu uvedených rekonštrukčných prác prosíme obyvateľov tejto ulice o väčšiu trpezlivosť a všetkých o zvýšenú pozornosť pri prejazde či prechode touto ulicou. Ďakujeme !

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X