Rekonštrukcia sietí na ul. 1. Mája

V pondelok 14. augusta 2017 začali plánované stavebné práce na ul. 1. mája od č. 29 až po Novú ulicu (pred rodinnými domami s nepárnymi číslami). Východoslovenská distribúcia a.s. Košice (VSD) začala rekonštrukciu ich elektrickej NN siete – vzdušné vedenie sa nahradí novým podzemným vedením (existujúce betónové stĺpy sa odstránia). Zároveň do toho istého výkopu Slovak Telecom uloží chráničku ako prípravu pre optickú sieť a mesto uloží kábel pre verejné osvetlenie a následne osadí nové stĺpy verejného osvetlenia, na ktoré preloží existujúce svietidlá. Uvedené výkopové práce sa realizujú stredom chodníka so zámkovou dlažbou, nakoľko nebolo možné iné trasovanie výkopu (vzhľadom na už iné existujúce siete).

Po uložení všetkých nových káblov a chráničiek bude chodník vrátený do pôvodného stavu – zhutní sa štrkové lôžko a spätne sa uloží zámková dlažba. Obyvateľov tejto časti ulice prosíme o trpezlivosť počas týchto stavebných prác.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X