Rekonštrukcia Novomeského ulice bude pokračovať – novým vodovodom, novými chodníkmi

V minulom roku sa na Novomeského ulici vymenili niektoré inžinierske siete – nové elektrické vedenie, príprava pre optickú telekomunikačnú sieť a nové verejné osvetlenie.  V tomto roku sa plánuje pokračovať v rekonštrukcii tejto ulice. Na podnet mesta Podtatranská vodárenská spoločnosť v Poprade vybuduje nový verejný vodovod, ktorý nahradí ten súčasný, ktorý je v zlom technickom stave (pozri prílohu). Rovnako bola skontrolovaná splášková kanalizácia za pomoci špeciálnej kamery a podľa vyjadrenia vodárenskej spoločnosti túto kanalizáciu nie je potrebné rekonštruovať (bola kompletne prečistená a jej stav je vyhovujúci). Rekonštrukcia vodovodu sa má zrealizovať do konca júna 2018. Predmetom výmeny však nie sú vodovodné prípojky k jednotlivým rodinným domom, ktoré sú majetkom každého vlastníka domu. Ak by niektorí z vlastníkov domov si chcel túto prípojku vymeniť, tak si to musí dohodnúť s vodárenskou spoločnosťou, avšak náklady na výmenu prípojky znáša každý vlastník domu. Koncom leta, resp. začiatkom jesene mesto plánuje kompletnú rekonštrukciu chodníkov (nové obrubníky a nová dlažba). V prípade dostatočného zhutnenia výkopu po výmene vodovodu sa zváži aj kompletná asfaltácia samotnej cesty, t.j. položenie komplet nového asfaltu. Pokiaľ ide o asfaltáciu, jej realizácia bude závisieť aj od finančných možností rozpočtu mesta v danom čase.

Názov prílohy Odkaz
situácia - vodovod Novomeského ulica Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X