Aktuality
Počet zobrazení 793

Rekonštrukcia cesty na Zamagurie

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja v súčasnosti realizuje rekonštrukciu cesty 2. triedy č. 542 v smere na Zamagurie v obci Slovenská Ves.  Ide o havarijný úsek  v centre obce – zosuv časti vozovky, ktorý bol spôsobený niekoľkými povodňami – presnejšie opakovaným vyliatím miestneho potoka a poškodením jeho regulácie a následným poškodením časti cesty. Z uvedeného dôvodu bola táto cesta v danom úseku zúžená a doprava bola čiastočne obmedzená v jednom jazdnom pruhu. V rámci plánovanej rekonštrukcie ciest 2. a 3. triedy v rámci celého územia Prešovského kraja bola rekonštrukcia tejto cesty prioritou č.1 pre poslancov Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za okres Kežmarok, ktorý požadovali v rámci okresu Kežmarok v prvom rade riešiť tento úsek uvedenej cesty. Predpokladané náklady sú plánované na 140 tis. EUR. Táto cesta je majetkom PSK a jej rekonštrukcia sa financuje z rozpočtu PSK (prostredníctvom úveru z Európskej investičnej banky na podporu infraštruktúrnych projektov).

Najnovšie články