Regionálna klavírna prehliadka žiakov základných umeleckých škôl

Dňa 16.4. 2019 sa v našej Základnej umeleckej škole Ladislava MEDNYÁNSZKEHO stretli mladí umelci z Lendaku, Spišskej Starej Vsi a Spišskej Belej, aby sa hudobne spoznali a ,,popasovali sa” medzi sebou v hre na klavíri.
Naša ZUŠ každoročne usporadúva súťažné, ale aj nesúťažné prehliadky, ktorých cieľom je spoznávanie sa umelcov navzájom, ich repertoáru a štýlu hry. Zároveň majú deti možnosť na javisku zúročiť to, čo si počas roka nacvičili a v súťažných prehliadkach byť ocenené odbornou porotou. V tomto školskom roku ide o druhú prehliadku, tá prvá sa konala v pondelok v hre na akordeóne a ďalšie budú nasledovať v mesiaci máj.
Tešíme sa, že záujem o súťažné prehliadky v jednotlivých nástrojoch prejavujú aj ZUŠ-ky z okolia, pretože iba tak základné umelecké školy a pedagógovia  získavajú spätnú väzbu, že ich práca má naozaj zmysel. Napokon pocit zadosťučinenia vnímajú nielen dospelí profesionáli v tejto oblasti, ktorí  žiakov sprevádzajú po tréningovej ceste, ale cez úsmevy účinkujúcich a ocenených  je vidieť spokojnosť a zmysel celoročného hudobného úsilia aj u žiakov.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X