hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 590

Prvé miesto – zlaté pásmo

Prvé miesto – zlaté pásmo – získal náš žiak René Ovčarik, ktorý sa dňa 11.5.2022 zúčastnil na celoslovenskej súťaži v hre na gitare v Smižanoch. Účinkovanie na súťaži dalo víťazovi určite zabrať, nakoľko prvýkrát vystúpil pred takouto širokou verejnosťou. René je žiakom prvého ročníka, prvej časti prvého stupňa a pod vedením učiteľa Petra Strelu, DiS. art je po dlhej dobe prvým žiakom v hre na gitare, ktorý sa odhodlal svoje nadobudnuté zručnosti interpretovať mimo našej školy. 75 žiakov všetkých kategórií z 36 základných umeleckých škôl celého Slovenska si spolu s ním meralo svoje umelecké sily. My mu aj touto cestou srdečne blahoželáme a prajeme, nech má naďalej radosť z hry na gitare a z interpretovania umenia.
Autor textu: Mgr. Zuzana Kosturko, DiS. art, riaditeľka ZUŠ 
Autor fotografií: Peter Strela, DiS. art
Najnovšie články