hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 1K

Projekt „Genius loci – Strážky 2021“

V máji 2021 si Slovenská národná galéria pripomenie 30 rokov od sprístupnenia svojich expozícií v Kaštieli Strážky a 130 rokov od narodenia jeho poslednej majiteľky, barónky Margity Czóbelovej (1891 – 1972). V duchu spomenutých okrúhlych výročí pracovníci vysunutého pracoviska Kaštieľa Strážky pripravujú projekt s názvom Genius loci – Strážky 2021, v ktorom sa širokej verejnosti budú snažiť zdokumentovať a sprístupniť kultúrne dedičstvo (hmotné a nehmotné spomienky) viažuce sa k strážskemu kaštieľu a jeho poslednej majiteľke Margite Czóbelovej.

Ako (do)pomôcť?

V súvislosti s uvedeným projektom vyzývame držiteľov fotografií „starého“ kaštieľa v Strážkach či jeho poslednej majiteľky, aby ich po dohode s lektorom (kontaktnou osobou) priniesli na oskenovanie do kaštieľa, alebo zaslali na e-mail: lukas.lisy@sng.sk. Fotografie sa začínajú zbierať od jesene 2020. Ak sa Vám k niektorej z fotografií viaže osobná spomienka, bude veľkým prínosom, ak sa o ňu pri odovzdávaní fotografie podelíte. Spomienky na zaujímavé udalosti by zamestnanci Slovenskej národnej galérie, Kaštieľa Strážky, radi zdokumentovali do audio/video podoby, ktoré by sa po ich autorizácii mohli stať súčasťou budúcoročného programu.

Kontaktná osoba:

Mgr. Lukáš Lisý, tel. číslo (vrátnica): 052/245 40 00, FB: SNGStrazky, Instagram: sng_strazky

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X