hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 10

Produkujeme veľké množstvo objemného odpadu

Pred mesiacom mesto Spišská Belá zabezpečilo v súlade s platnou legislatívou pravidelný sezónny zber objemného odpadu pod názvom Jesenné upratovanie. Kvôli tejto aktivite boli na obvyklých miestach v našom meste pristavené veľkoobjemové kontajnery. Prax z minulých zberov ukázala, že niektoré lokality je vopred potrebné posilniť formou pristavenia minimálne dvoch veľkoobjemových kontajnerov.

Tohtoročné Jesenné upratovanie však skutočne prekvapilo množstvom odpadu, ktorého sa občania v rámci tejto kampane potrebovali zbaviť! Do veľkoobjemových kontajnerov bolo umiestnených 25,48 ton odpadu. Zarážajúce však je, že ďalších až 21,1 ton odpadu bolo zozbieraných pracovníkmi Verejnoprospešných služieb mesta z okolia týchto kontajnerov. Kým po minulé roky sme pri zbere objemného odpadu nedosiahli hmotnosť 40 ton odpadu, počas tohtoročného Jesenného upratovania obyvatelia Spišskej Belej odovzdali spolu 46,58 ton odpadu! Z toho vyplýva, že občania na obvyklé miesta doniesli takmer raz toľko odpadu, ako sa zmestilo do pripravených veľkokapacitných nádob. Dočisťovanie miest, na ktorých boli umiestnené veľkoobjemové kontajnery, trvalo preto bezmála dva týždne a za ten čas odpad na dočasných ,,smetiskách“ naďalej pribúdal. Vozidlo Verejnoprospešných služieb mesta meralo cestu na Riadenú skládku odpadov kvôli dozberu jesenného objemného odpadu 28-krát.

Sezónny zber objemného odpadu slúži občanom na zbavenie sa odpadu, ktorý kvôli svojim rozmerom a hmotnosti nie je možné odovzdať cestou bežných zberných nádob a kontajnerov. Je to napríklad starý nábytok, koberce, sanitárna keramika, objemné obaly a podobne. Ako pred uskutočnením zberu občanov informujeme, do veľkoobjemových kontajnerov nepatrí bežný domový odpad, nebezpečný odpad a tieto kontajnery nie sú určené pre podnikateľov na zbavenie sa odpadu zo svojej podnikateľskej činnosti.

Je otázne, v čom spočíva problém s veľkým množstvom sezónneho odpadu, ktorý v meste dokážeme vytvoriť. V každom prípade, množstvo odpadov smerujúcich na Riadenú skládku odpadov by bolo oveľa menšie, keby sme ho dôslednejšie triedili. Napríklad ojazdené pneumatiky je podľa zákona o odpadoch možné bezplatne odovzdať u každého distribútora, ktorý predáva alebo prezúva pneumatiky, a to bez ohľadu na značku či počet kusov a bez podmienky viazania na kúpu nových pneumatík alebo iného tovaru. Záleží iba na prístupe každého z nás…

Tags: Aktuality

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X