Problém s verejným osvetlením na Športovej, Agátovej a Lipovej ulici

Niekto niekde poškodil podzemné káblové vedenie verejného osvetlenia. Uplynulé dni ste možno postrehli, že na Športovej, Agátovej a Lipovej ulici je nejaký problém s verejným osvetlením, ktoré buď nesvietilo vôbec, alebo svietila len jeho časť. Je to spôsobené poškodením podzemného vedenia (káblov), ktoré museli byť čiastočne poškodené pri nejakých zemných (výkopových) prácach (v tejto lokalite prebieha ešte intenzívna výstavba rodinných domov). Prejavilo sa to až teraz čiastočným vypadávaním tohto osvetlenia – niektorých jeho úsekov. Po vykonaní obhliadky sa zistilo, že nedošlo k preseknutiu kábla, ale len k jeho poškodeniu v presne neurčenom mieste. Takéto len čiastočné poškodenie spôsobuje, že v prípade kontaktu obnaženej časti kábla s vlhkým prostredím dochádza ku skratu a k „vyhodeniu“ ističa. Preto je potrebné určiť presné miesto poškodenia a to pomocou špeciálneho meracieho vozidla, ktoré už bolo objednané (až z Košíc). Najprv sa musí lokalizovať miesto a až potom môže byť odstránená poruchu. Dovtedy by toto osvetlenie malo fungovať v núdzovom režime (časť z neho bude svietiť). Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť (žiaľ, daný problém spôsobila nejaká tretia osoba).

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X