Prístupová cesta ku skládke odpadov upravená

Koncom júla Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. ako prevádzkovateľ riadenej skládky odpadov v Spišskej Belej stavebne upravil prístupovú cestu k tejto skládke. Čiže cestu od štátnej cesty č. 1/77 po samotnú vstupnú bránu skládky, ktorá doposiaľ mala štrkový a panelový povrch a bola už značne poškodená. Skládka odpadov patrí mestu Spišská Belá a Mestský podnik ju prevádzkuje na základe nájomnej zmluvy. Uvedenú asfaltáciu financoval Mestský podnik z vlastných zdrojov.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X