Pripravuje sa rekonštrukcia verejného vodovodu na Kúpeľnej, Krátkej a časti Novej a Hviezdoslavovej ulici.

Na podnet mesta Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. Poprad zrekonštruuje súčasný verejný vodovod, ktorý je jej majetkom, na týchto uliciach v Spišskej Belej :

1./ Kúpeľná ulica – nepárne čísla od č 15 po č. 61

2./ Krátka ulica – celá

3./ Nová ulica – od č. 1 po č. 11

4./ Hviezdoslavova ulica od č. 58 po č. 63

Predpokladá sa investícia na úrovni cca 200 tis. EUR, ktorú financuje PVS a.s. Poprad z vlastných zdrojov.

Z dôvodu uvedenej rekonštrukcie Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. Poprad vyzýva obyvateľov týchto ulíc, aby zvážili výmenu svojich vodovodných prípojok popri rekonštrukcii tohto vodovodu. Vodovodné prípojky sú podľa zákona vo vlastníctve odberateľa, teda vlastníkov domov. Niektoré súčasné prípojky majú aj viac ako 50 rokov (ak neboli neskôr individuálne zrekonštruované). Podmienky, za akých vodárenská spoločnosť vám môže vymeniť túto prípojku, sú uvedené v liste (v prílohe). Uvedené podmienky sú určite výhodnejšie (nižšie náklady, jednoduchšia realizácia), ako keby si ju odberatelia mali vymeniť sami. A teda je na rozhodnutí každého odberateľa, či sa rozhodne pre výmenu prípojky, ale ak tak neurobia, tak sa vystavujú riziku, že s ich neskoršou výmenou bude problém, nakoľko po rekonštrukcii vodovodu sa kompletne opravia chodníky na týchto uliciach a na ich neskoršie rozkopanie (z dôvodu poruchy na prípojke) nemusí byť udelené povolenie. Každého odberateľa osobne navštívi zamestnanec PVS a.s. s poskytnutím ďalších informácii.

Rekonštrukcia vodovodu začne najprv na Kúpeľnej ulici začiatkom augusta 2017, na ostatných uvedených uliciach o niečo neskôr.

Súbežne sa na Kúpeľnej ulici vybuduje aj optická sieť a zrekonštruuje sa chodník, na Krátkej ulici sa vybuduje nová elektrická NN sieť, nová optická sieť a nové verejné osvetlenie a v roku 2018 sa zrekonštruuje chodník. Na uvedenej časti Novej ulice sa vybuduje nová elektrická NN sieť, nová optická sieť a nové verejné osvetlenie a zrekonštruuje sa chodník.

Popri tom sa na Novej ulici od č. 22 po Kúpeľnú ulicu vybuduje nová elektrická NN sieť, nová optická sieť a nové verejné osvetlenie a zrekonštruuje sa chodník.

Názov prílohy Odkaz
list PVS Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X