Pripravuje sa ďalší spoločný cezhraničný projekt na výstavbu cyklotrás

V piatok 25. augusta 2017 sa v kežmarskom Dome slovensko-poľskej spolupráce (v sídle Euroregiónu Tatry) uskutočnilo pracovné rokovanie zástupcov slovenskej a poľskej časti Euroregiónu TATRY. Slovenskú stranu zastupoval primátor Kežmarku a predseda slovenskej Rady EUT Ján Ferenčák, primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak (predseda zhromaždenia EZUS TATRY), Radka Krafčíková, poverená riadením kancelárie EUT v Kežmarku, a poľskú stranu Boguslaw Waksmundzki, predseda Rady EUT v Novom Targu, Michal Stawiarski, riaditeľ kancelárie EUT a Agnieszka Pyzowska, riaditeľka EZUS TATRY. Cieľom stretnutia bolo dohodnutie spoločnej prípravy ďalšieho spoločného cezhraničného projektu na výstavbu cyklotrás v rámci projektu „Cesta okolo Tatier“ – pracovne nazvaného ako 3.etapa tohto projektu. Aj mesto Spišská Belá sa plánuje zapojiť to tohto projektu, v rámci ktorého plánuje výstavbu 2 úsekov cyklotrás. Prvý úsek v dĺžke 2,1 km má definitívne spojiť Spišskú Belú so Strážkami (tzv. obchvat Spišskej Belej). Druhý úsek je plánovaný od súčasnej cyklotrasy (od vodojemu na Myšom vŕšku) v smere ku rieke Biela, teda po hranicu s obcou Slovenská Ves. Táto trasa by podľa spracovanej projektovej štúdie mala raz pokračovať cez Slovenskú Ves, Podhorany, Toporec, Podolínec do Vyšných Ružbách s následným napojením na Starú Ľubovňu.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X