Aktuality
Počet zobrazení 622

Príprava Programu rozvoja mesta Spišská Belá na roky 2016-2023

Vážení spoluobčania, milí priatelia

dotazník, ktorý je v prílohe tohto oznamu, nám má pomôcť spracovať jeden z najdôležitejších dokumentov nášho mesta – Program rozvoja mesta Spišská Belá na roky 2016 – 2023. Vašimi odpoveďami nám pomôžete poukázať na možné problémy nášho mesta a vaše potreby a vaše pripomienky a návrhy nám pomôžu postupne zvýšiť kvalitu života v našom meste.  Dotazník v elektronickej forme je k dispozícii na internetovej stránke mesta – www.spisskabela.sk (úradná tabuľa).

Prosíme vás o doručenie vyplneného dotazníka najneskôr do 9. novembra 2015:

– vhodiť do označenej schránky umiestnenej na chodbe (na prízemí) Mestského úradu,

– poslať poštou na adresu Mestského úradu,

– zaslať elektronicky na adresu: hradicka@spisskabela.sk

Ďakujeme za Vaše postrehy, pripomienky, názory a nápady nepochybne prispievajú k budúcemu rozvoju nášho mesta

Dotazník je v prílohe aj tohto článku

JUDr. Štefan Bieľak, primátor mesta
a pracovný tím pripravujúci Program rozvoja mesta

Názov prílohy Odkaz
dotaznik_prm_spisska_bela Stiahnuť
Najnovšie články