Príprava asfaltácie cesty na Partizánskej ulici

Mesto Spišská Belá v zmysle plánu investičných akcií mesta na tento rok v ostatných dňoch pripravuje už avízovanú asfaltáciu mestskej cesty na Partizánskej ulici. Tá sa mala uskutočniť už v priebehu júla, ale zdržali nás stavebné práce na úprave nástupíšť na železničnej zastávke, ktoré realizujú priamo Železnice SR (vlastnými kapacitami). V súčasnosti sa pripravujú podkladné vrstvy pod nový asfalt a zároveň sa upravujú parkovacie plochy pri budove železničnej zastávky pre potreby cestujúcej verejnosti. Uvedené prípravné stavebné práce realizuje Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. Celkové náklady sa predpokladajú vo výške 30 tis. EUR a financuje ich mesto zo svojho rozpočtu.

Samotná asfaltácia by sa mala uskutočniť v polovici septembra.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X