Prijímacie skúšky do Základnej umeleckej školy L. Mednyánszkeho

ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho v  Spišskej Belej po dohode so zriaďovateľom, mestom Spišská Belá, vyhlasuje prijímacie talentové skúšky na štúdium v školskom roku 2020/ 2021, ktoré sa uskutočnia v dvoch termínoch.

Talentové skúšky sa uskutočnia do hudobného, tanečného a výtvarného odboru v dvoch termínoch: 1. termín:  23. júna a  24. júna 2020 od 13:00 do 16:30 hod., 2. termín: 24. augusta a  25. augusta 2020 od 13:00 do 16:30 hod.

Podrobnosti o talentových skúškach nájdete aj v plagáte.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X