Aktuality
Počet zobrazení 593

Prijatie jubilantov a novonarodených detí

Dňa 8. decembra 2015 prijal v dopoludňajších hodinách primátor mesta Štefan Bieľak jubilantov, ktorí sa dožili v posledných troch mesiacoch okrúhleho alebo vysokého jubilea. V obradnej sieni mestského úradu sa na tomto slávnostnom obrade zišlo 33 oslávencov. Každému z jubilantov osobitne zablahoželal a poďakoval za prínos pri rozvoji mesta a zároveň odovzdal malý finančný dar a kyticu kvetov. Na záver si spoločne štrngli na zdravie s čašou vína a na túto vzácnu počesť zaspievali „Živio“. Hneď popoludní sa konal slávnostný obrad aj pre 21 najmladších občanov mesta Spišská Belá. Primátor odovzdal rodičom novonarodených detí finančný dar a kyticu kvetov. Zároveň im poprial veľa zdravia, lásky a radostných chvíľ strávených s ich ratolesťami. Jubilantom ako aj deťom s rodičmi zaspievala a vyčarila úsmev na perách belianská kapela Belan.

Najnovšie články