Prihlasovanie na štúdium v ZUŠ L. Mednyánszkeho

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Ladislava Mednyánszkeho v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy výskumu a športu  SR zo dňa 28. 4. 2020, v ktorom určuje spôsob hodnotenia, organizáciu záverečnej skúšky a prijímacie konanie žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, určilo termín doručenia vyplnených prihlášok na štúdium – do 12. júna 2020.

V Základnej umeleckej škole Ladislava Mednyánszkeho v Spišskej Belej môžu záujemcovia študovať (aj dospelí záujemcovia v štúdiu pre dospelých) v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore.

Vyplnenú prihlášku na štúdium, ktorú nájdete na webovej stránke školy https://zusspisskabela.edupage.org/register/, odošlete buď elektronicky alebo poštou.

Po telefonickom dohovore na čísle  +421 907 925 118 je možné, pri dodržaní prísnych hygienických podmienok, prihlášku v papierovej forme prevziať aj osobne v ZUŠ L. Mednyánszkeho, Zimná 12, 059 01 Spišská Belá a následne  vyplnenú poslať poštou.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X