hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 420

Prieskum záujmu o DOBROVOĽNÉ testovanie žiakov na začiatku nového školského roka

Ministerstvo školstva zverejnilo ŠKOLSKÝ SEMAFOR na školský rok 2021/2022. Ide o manuál, podľa ktorého sa majú riadiť VŠETKY školy a školské zariadenia od 1. septembra 2021 na Slovensku, teda aj v meste Spišská Belá.

Nástup žiakov do škôl 2. septembra 2021 nie je podmienený ani testovaním, ani očkovaním – a to ani rodičov, ani žiakov.

Ministerstvo školstva SR však odporúča, aby sa žiaci DOBROVOĽNE pred začiatkom školského roka pretestovali, aby sa vylúčilo prípadné šírenie ochorenia COVID-19 v školských kolektívoch.

Za týmto účelom ministerstvo ponúka DVA spôsoby pretestovania žiakov:

1. PCR kloktacie testy v škole,

2. Antigénové samotestovanie doma.

MOŽNOSŤ (nie povinnosť) oboch spôsobov testovania môžu využiť VŠETCI žiaci – aj zaočkovaní,  aj nezaočkovaní, aj tí, ktorí prekonali /neprekonali ochorenie COVID-19.

  1. Možnosť pretestovať žiakov ZŠ kloktacími testami v škole bude IBA na ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA.
  1. Možnosť pretestovať svoje dieťa – žiaka ZŠ antigénovými testami – bude mať každý rodič, ktorý o antigénové testy teraz písomne prejaví záujem, kedykoľvek v priebehu školského roka (nielen na jeho začiatku), keďže v blízkej dobe dostane zadarmo sadu 25 testov /na žiaka, na  jeho domáce samotestovanie.

          Obe základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá momentálne zisťujú ZÁUJEM rodičov o kloktacie testy aj o antigénové samotesty pre svoje deti.  Sledujte preto, prosím, webové sídla škôl vašich detí (https://zspetzvalaspisskabela.edupage.org; https://zsstefsbela.edupage.org/ ), svoje mailové schránky, na ktorých vás triedni učitelia môžu kontaktovať, resp. rodičovské kontá v EduPage kvôli tomuto prieskumu.

          Následne školy objednajú oba typy testov podľa záujmu rodičov. Distribúcia testov na školy sa uskutoční od 30.8.2021.

Napokon si samotné školy určia harmonogram testovania kloktacími testami na začiatku školského roka (v 1. týždni) pre tých žiakov, ktorých rodičia o to prejavili záujem a určia aj harmonogram preberania 25 antigénových testov na domáce použitie (samotestovanie na začiatku školského roka aj počas neho) pre tých žiakov, ktorých rodičia o to preukázateľne prejavili záujem.

Minister  školstva pred začiatkom nového školského roka 2021/2022 avizuje, že v jeho priebehu neplánuje z centrálnej úrovne ministra  rozhodnutiami zatvárať školy na území Slovenska z dôvodu epidemickej situácie kvôli šíreniu ochorenia COVID-19. Ak sa bude prerušovať prevádzka škôl a školských zariadení, bude sa tak diať na základe výskytu potvrdených prípadov infekcie COVID-19 v jednotlivých triedach. Vo vzťahu k školám v našom meste tak bude rozhodovať Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade, ktoré triedy ( prípadne celá škola)  pôjdu do karantény  a ich výučba bude iba v čase karantény prebiehať dištančne.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X