Pri železničnom priecestí na ulici SNP bude nový priechod pre chodcov

Mesto Spišská Belá v súčasnosti realizuje stavebnú úpravu chodníkov na ulici SNP za účelom zriadenia priechodu pre chodcov cez štátnu cestu 1/66 pred železničným priecestím. Cieľom je zabezpečiť bezpečných prechod chodcov najmä z Kúpeľnej, či Moskovskej ulice a ďalších ulíc k OMV, k Motorestu Goral či k Tescu. Zriadenie tohto priechodu odsúhlasila Slovenská správa ciest, Okresný dopravný inšpektorát a Okresný úrad v Prešove. Jeho zriadenie financuje mesto zo svojho rozpočtu.         Stavebné práce realizuje Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. Miesto priechodu je už nasvietené, ešte je potrebné osadiť zvislé dopravné značky a vyznačiť vodorovné dopravné značenie.

Môže Vás zaujímať...